Випробування 03JAK2021

Дата наказу МОЗ України: 05.07.2023.

Міжнародний код випробування: 03JAK2021.

Розділ(и) медицини: Ревматологія.

Діагноз(и): Артрит ревматоїдний.

Повний діагноз / Протокол: 12-тижневе, фаза ІІ, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ефективності та безпечності CPL409116 у порівняні з плацебо, в комбінації з метотрексатом у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом, які мають неадекватну відповідь на лікування метотрексатом.

Фаза(и) випробування: I
I-II
         II
II-III
III
IV
Об'єкт випробування:         Лікарський засіб
Вакцина
Медичне обладнання
Стовбурові клітини

Віковий діапазон пацієнтів: 18 - 75 повних років.