Home / Publications / Knowledge & Development

Knowledge & Development

How can medical institution join clinical trials in Ukraine? (Ukr.)

Як медичному закладу долучитися до клінічних досліджень в Україні? Україна – одна з найбільш густонаселених країн Європи, але кількість клінічних досліджень, що у нас проводяться, наразі є чи не найменшою у регіоні. Для порівняння, у сусідній Румунії з вдвічі меншою чисельністю населення проводиться на третину більше випробувань, у Польщі з …

Read More »

New monitoring models and their impact on the Investigational Sites (Ukr.)

Нові підходи до моніторингу у сучасній практиці клінічних досліджень та їх вплив на дослідницькі центри. В одній із попередніх публікацій згадувалося про провідну вимогу, яку висувають до клінічних досліджень реалії сьогодення, а саме про те, що регуляторні органи різних країн, і, зазвичай, країн провідних фарм-виробників вимагають зниження фінансового тягаря на …

Read More »

The competitive advantages of countries with a large number of clinical sites (Ukr.)

Конкурентні переваги країн з великою кількістю дослідницьких центрів У минулій публікації згадувалося про зростання впливу та захоплення частки ринку клінічних досліджень густонаселеними країнами Азії, що загострює конкуренцію між країнами світу, які обираються для участі. Більше інформації про стрімкий розвиток клінічних досліджень в країнах Азії на прикладі густонаселеної Індії, яка за …

Read More »

Global trends on the choice of countries-participants of clinical trial (Ukr.)

Глобальні тенденції щодо вибору країн-учасниць клінічного дослідження За останні 5 років серед спонсорів клінічних досліджень під час залучення країн-учасниць для ведення протоколу чітко простежується тенденція до надання переваги країнам, які досить щільно насичені дослідницькими центрами з високим потенціалом набору пацієнтів по певній нозології. Тобто, ще років 10 тому країни для …

Read More »